lørdag 10. september 2011

Sagnet om Raud den Rame

En gang for lenge siden levde det en stor og mektig høvding på Godøya ved Saltstraumen. Raud var hans navn, og han var steinrik og holdt mange huskarer. Dersom det trengteshadde han også en stor flokk finner til å hjelpe seg. Raud var svær til å blote og kunne mye trolldom. Han hadde også ord på seg for å kunne kontrollere vær og vind.

Året var 999 da Kong Olav var på kristiningstokt i nord. Da han kom til Saltenfjorden skulle han også innom til hedningen Raud for å gjøre han til en kristen mann.

Da var det at et fryktelig uvær sto opp etter fjorden. Kongen lå ei uke og ventet på at uværet skulle gi seg, men det gav seg ikke. Utenfor blåste blåste det en fin bør til å seile langs leia med. Kongen reiste derfor nordover for å fortsette kristningen. Da kongen så skulle sørover igjen ville han på nytt prøve å komme seg innover Saltenfjorden. Men igjen sto stormen og sjørøyken utover fjorden. Kongen lå der et par dager, men stormen var like ille.

Da oppsøkte kongen biskop Sigurd for å få råd. Biskopen sa at han han ville prøve å få Guds hjelp og styrke til å få bukt med denne djevelsmakten. Biskopen tok med seg hele messeskrudet sitt og gikk i stavnen av kongsskipet. Han tente lys, svingte røkelse og satte krusifiks i stavnen. Han leste evangeliet og mange bønner og skvettet vievann over hele skipet.

Så stilnet det og de rodde skipet inn i fjorden. Mens de rodde sto sjørøyken så høyt opp på begge sidene av båten, at man kunne ikke se fjellene. I kjølevannet var det bare en stille stripe etter dem.

Da de kom til gården ble Raud tatt til fange og bundet fast. Kongen ba Raud seg døpe. "Da skal jeg ikke ta fra deg alt du eier, men være din venn", ropte kongen til Raud. Raud skrek tilbake at han aldri ville tro på krist og spottet Gud fælt. Da ble kongen så sint at han sa at Raud skulle få den værste død som fantes. Raud ble bundet mot en stokk. En pinne ble satt mellom tennene hans, og så prøvde de å tvinge en lynorm inn i kjeften på Raud. Men ormen buktet seg vekk og ville ikke. Da tok Olav en kvannstilk som ble brukt som rør, slappp ormen i røret og kjørte en glødende jernstang etter den i røret. Ormen åt seg ut av siden av Raud, og slik mistet han livet sitt.

Kong Olav tok alle rikdommene til Raud. Gull, sølv, våpen og andre kostbarheter. Raud sitt skip, draken, tok Kong Olav og styrte selv. Det var et mye større og finere skip enn det han selv eide. Det hadde drakehode fremme, og akter en krok som så ut som en hale. hele stavnen var belagt med gull. Dette skipet kalte kongen for Ormen, og det var det fineste skipet i heile Norge. Helt til kongen fikk bygd et større skip etter modell av Ormen, og det ble kalt Ormen den lange.