torsdag 9. februar 2012

Enhver synes best om sine barn

Det var engang en skytter som var ute i skogen; så møtte han myrsnipa.
”Kjære vene, skyt ikke mine barn!” sa myrsnipa.
”Hva er det for noen som er dine barn da?” spurte skytteren.
”De vakreste barna som i skogen går, er mine!” svarte myrsnipa.
”Jeg får vel ikke skyte dem da,” sa skytteren.

Men da han kom tilbake, hadde han i hånden et helt knippe myrsniper som han hadde skutt.
”Au, au! Hvorfor skjøt du barna mine likevel da!” sa myrsnipa.
”Var det dine barn dette?” spurte skytteren – ”jeg skjøt de styggeste jeg fant, jeg.”
”Å ja!” svarte myrsnipa, ”vet du ikke at enhver synes best om sine barn?”