tirsdag 15. november 2016

Låne smør
Ho Hanna Danielst i Løpsmarka fikk ei underjordisk kvinne på besøk i fjøsen, en kveld ho satt der og mjølka. Best så det var kom dette kvinnfolket vandrende etter fjøsstellet. Så stelte ho seg framfor Hannna og talte på å få låne smør av henne. Ho lova å skaffe att.

 

Da lyt da bi ei råd med, sa ho Hanna.

Men e vel jer me sjelt (ferdig) med fjøsen før e går ett da. (Henter det) sa ho.

Ja, det måtte ho så gjerne, sa den andre.

Du kan berre set da på hyllo dar, du, så ska e sjøk kom ett da. Og med det ble kvinnfolket borte.

 

Ho Hanna la smøret i ei lita tine ho hadde og var med i fjøsen samme kvelden. Og om morgenen da ho kom ditett var tina borte. Det gjekk no ei tid, og Hanna glømde av smøret.men så en dag da ho kom i fjøset, var tina kommet på hylla, og no sto ho der smekkefull.

 

Ho Hanna sa at det var slikt et pent smør at det perla av det.

 

(Bodin)